Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes http://eshop.kristoliniaivandenys.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB “Krištoliniai vandenys” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu,
1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą  ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtiniti prekių užsakymą“,  Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.
 

2.     Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus, jei Pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ir loterijose; paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimo Pirkimo-pardavimo sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo  dienų terminui; prekių. Kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų teikimo Pirkėjui nebegali būti grąžinamos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas), apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
2.3. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles)
2.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.

 

3.     Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų , kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.
3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių) tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje išanksto Pirkėjo neįspėjus.
3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paseklbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.
 

4.     Prekių kaina ir atsiskaitymas.

4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
4.2.  Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
4.3.  Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti trimis būdais :
4.3.1. Grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.
4.3.2. Bankiniu pavedimu iš šių bankų: AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea Bank, AB Swedbank, (įnešant grynus pinigus arba darant pervedimą iš sąskaitos) į pardavėjo banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą užsakymo numerį. Po pavedimo atlikimo būtinai mus informuokite el. paštu info@aquagroup.lt. Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol negauname informacijos apie atliktą pavedimą, nes užsakymo statusas lieka nepasikeitęs, jis matomas kaip "neapmokėtas". Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite grąžintis pinigus, informuokite mus telefonu ar el. paštu.


5.     Prekių pristatymas.

5.1.  Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba kurjeriu arba Pardavėjo transportu.
5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Labai retais atvejais kai kurios prekės negali būti parduodamos po 1 vnt., todėl po užsakymo, per 4 darbo valandas apie tai galite būti informuoti.
5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
5.4.  Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
5.5.  Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu)  apie tai  įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.
5.6.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristaymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.
5.7.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra  tinkamai atliktos.
5.8.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.


6.   Prekių grąžinimas.
Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu LR CK 6.228 (7), 6.228 (8), 6.228 (10), 6.228 (11) straipsniais.

6.1.  Tuo atveju jei  Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 2.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pirkėjo už prekės pristatymą (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą) sumokėti  pinigai grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, su sąlyga, kad prekė yra grąžinta Pardavėjui.
6.2.Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas
su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą (atsispausdinti galite prisijungę prie sistemos ir Mano duomenys-> užsakymų istorija) arba su prekių siunta gautą prekių perdavimo aktą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą.